De plezierpionier

Een opleiding is veel meer dan achter de paraplu van de gids nahollen. Met die sprekende beeldtaal beklemtoont docent Eva Valgaeren hoeveel belang ze hecht aan kruisbestuiving, interactie en reflectie tijdens een opleiding. “U moet zaken kunnen uitproberen, ondervinden en inoefenen. Anders had u net zo goed een boek kunnen kopen en aan zelfstudie kunnen doen. Daarenboven zijn de FORTIO-bedrijfsopleidingen ideaal om het werkplezier te verhogen en dat aan een prijs die niet van het hoogste schavotje komt.”

Met veel zwier begint Eva haar verhaal. Ze behoort tot één van de allereerste werknemers van Telenet, waar ze na amper een half jaar al haar eerste stappen als teamcoach zette. Ook haar volgende functies in andere bedrijven stonden in het teken van teamcoaching, human resources, training en opleiding. Zo had ze bij EDF Luminus bijna vijfhonderd mensen onder haar hoede. En toch heeft Eva lange tijd gedacht dat ze pas op late leeftijd, als ze bijna ‘fin de carrière’ zou zijn, docent of trainer zou worden. Het lot besliste daar anders over en twee jaar geleden besloot ze om als zelfstandig trainer en coach aan de slag te gaan. “Iets wat ik al veel eerder had moeten doen. Al bij mijn eerste stappen als trainer voelde ik dat ik gemaakt was om docent te worden.” Al snel kruiste FORTIO-bedrijfsopleidingen het pad van Eva en nu geeft ze er zowel dag- als maatopleidingen. “Iedereen is zo serieus geworden en met de opleidingen die ik geef, wil ik bedrijven en werknemers opnieuw een positief gevoel geven opdat ze weer in zichzelf geloven en vooral het plezier in hun werk (her)ontdekken. Groeien en bloeien, zoals dat in de volksmond heet. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat goede opleidingen daarbij absoluut het verschil maken."

Maximaal rendement

Maar wat is een goede opleiding? “Of het nu om een opleiding uit het vaste aanbod gaat of om een bedrijfsopleiding op maat, ik neem steeds de tijd om te luisteren naar wat de deelnemers verwachten van de opleiding, om daar vervolgens op in te spelen. Neem nu de opleiding stressmanagement: niet alleen elke werkomgeving is anders, elk beroep is ook gelinkt aan een ander soort stress. Er zijn wel algemeen geldende principes, maar de meerwaarde van onze bedrijfsopleidingen zit hem net in het dieper ingaan op ieder zijn specifieke situatie. Stress hangt bijvoorbeeld ook samen met uw functie- inhoud. Of zelfs de manier waarop uw kantoor is ingericht, kan voor meer of minder stress zorgen. Om dat goed in kaart te brengen, screen ik iedereen in mijn groep zodat ik inhoudelijk een maximaal rendement uit de opleiding kan halen. Tegelijkertijd houd ik rekening met ieders persoonlijkheid. Iemand die heel introvert is, ga ik bijvoorbeeld niet verplichten om een rollenspel te brengen voor de groep. Maar of u nu iemand bent die eerder graag observeert of iemand die liever het woord voert, ik probeer steeds een goede variatie aan opdrachten in een opleiding te verwerken zodat ik iedereen kan challengen. Waardoor u zoveel mogelijk bijleert, zowel van mij als van de medecursisten.” Een andere bedrijfsopleiding die veel succes kent, is ‘assertiviteit’. “Mensen beginnen vaak aan die opleiding omdat ze ook wel eens hun mening kwijt willen en het gevoel hebben dat ze niet weten hoe dat moet. Gaandeweg leren ze dan dat assertief zijn neerkomt op assertief denken. Wat wilt u, wat voelt u, welke opties zijn er en wat wilt u bereiken? Dat wikken en wegen, het bewustzijn over uw eigen stem en lichaamstaal en leren hoe u op een goede manier feedback geeft, valt allemaal onder de noemer assertiviteit. Ook kiezen om iets niet te zeggen, behoort daartoe. Persoonlijk vind ik het een ontzettend boeiend topic!” “Veel deelnemers geven trouwens aan dat ze de opgedane kennis bijna elke dag, zowel op het werk als thuis, implementeren en dat het hen echt vooruit helpt. Dat mooie compliment is volgens mij enkel mogelijk doordat ik op ieders persoonlijke situatie inspeel en een goede mix aan oefeningen, stellingen, confrontaties, discussies en spelletjes in de opleidingen integreer. Want wat u niet geoefend of uitgeprobeerd heeft tijdens de opleiding, gaat u hoogstwaarschijnlijk ook niet toepassen in realiteit. En in dat geval kunt u, zoals ik eerder al aangaf, beter een boek kopen en lezen.”

Vruchtbare humuslaag

Gelukkig winnen opleidingen steeds meer aan belang binnen een bedrijf. “Ze vormen dan ook de sleutel tot succes en werkplezier. Zelf omschrijf ik het soms als een win-win-winsituatie: voor de bedrijven, voor FORTIO-bedrijfsopleidingen én voor alle werknemers. Want een goed opleidingsbeleid geeft werknemers niet alleen arbeidsvreugde, maar ook ademruimte, wat voor een positieve wind binnen een bedrijf zorgt. Voor de werkgevers zijn de FORTIO-bedrijfsopleidingen dan weer financieel interessant, het prijskaartje kan dus absoluut geen excuus zijn om geen opleiding aan uw werknemers aan te bieden. En wijzelf halen er als FORTIO-docent enorm veel voldoening uit. Velen onder ons hebben naast het docent zijn nog een andere job; doceren is dus iets wat we er extra bij doen omdat we het zo graag doen en die passie zorgt voor een uitgesproken meerwaarde. In feite zorgen opleidingen voor een vruchtbare humuslaag binnen uw bedrijf, want ze creëren betrokken medewerkers die met meer ‘goesting’ naar het werk komen en meer werkplezier ervaren.”