Vormende vormingen

In het teken van de Week van de Zorg interviewden wij Eva Valgaeren (docente bij FORTIO-bedrijfsopleidingen) en Chris De Bie (Teamcoördinator van OPZ Geel) over ‘gezond vergaderen’. We stelden beide personen enkele vragen over hun ervaring met opleidingen en het nut van opleidingen in de zorgsector. Wij nemen je in onderstaand artikel mee naar het OPZ Geel, het openbaar psychiatrisch zorg- en kenniscentrum in Geel.

Het OPZ Geel organiseert jaarlijks een aantal verplichte vormingen. Dit zijn vormingen voor nieuwe werkkrachten of vormingen die de collega’s jaarlijks of tweejaarlijks dienen te volgen. Momenteel krijgen ze een opleiding ‘train de trainer’, herstelvisie,… en is er daarnaast ook nog de mogelijkheid om individueel een vormingsaanvraag in te dienen. Er wordt heel goed gekeken naar welke individuele vormingen medewerkers willen volgen. De medewerkers staan ook altijd open voor interne vormingen en beslissen dit op eigen initiatief. “Enkel wanneer ik vind dat een bepaalde medewerker best een vorming volgt, zal ik dit vragen”, vertelt Chris. Nood aan vormingen is er steeds. In het ziekenhuis zijn vormingen rond autisme belangrijk omdat er meer mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) worden opgenomen. De voordelen van een opleiding? Een opleiding is steeds een persoonlijke verrijking waarbij bovendien ook de basiskennis nogmaals grondig kan bijgeschaafd worden.

Gezond vergaderen

Gezond vergaderen begint met de vraag: waarom zitten we samen? Wat willen we hiermee bereiken? Heel vaak wordt er samen gezeten voor bevestigingen of om meningen door te duwen. Enkele tips? Maak van vergaderen een interactief en creatief moment en leer ‘out of the box’ te denken. Een vergadering moet een uitkijkmoment zijn i.p.v. een zuchtmoment.”

Eva vond OPZ Geel heel open-minded en is er zeker van dat ze een aantal dingen opgepikt hebben. Ze vindt ook dat zij heel constructief zijn omgegaan met de materie rond open communicatie. “In de zorgsector is communicatie en overdracht wel belangrijk, dit moet eenmaal volgens een bepaalde systematiek en frequentie gebeuren maar de manier waarop kan wel eens variëren” vulde Eva aan. Daarnaast vindt ze het belangrijk om creatief te denken, dat ook steeds mag opgefrist worden.

Waarom zijn opleidingen belangrijk in de zorgsector?

“Zorgen voor mensen is een intensieve activiteit. We zijn verantwoordelijk voor iemands welzijn en moeten rekening houden met het verleden om die persoon gezond en wel naar de toekomst te voeren. Je werkt in een groep die ook een bepaalde dynamiek meebrengt”, gaat Eva verder. Drie belangrijke pijlers zijn: veerkracht, open communicatie en daadkracht. Het zijn ook deze zaken waar werknemers wel eens tegenaan lopen. Deze pijlers in praktijk omzetten? Het implementeren van nieuwe zienswijzen, geven van opfristrainingen en voorzien van verwenopleidingen.

De meestgestelde vragen?

“Hoe kan je een structuur en timing brengen in een vergadering? Hoe moet je omgaan met ‘vervelende’ deelnemers? Hoe kan je mensen motiveren om ‘gemotiveerd’ naar een vergadering te komen?”

Wil je ook een antwoord op deze of andere vragen? Of heeft dit artikel je geïnspireerd om een opleiding op maat te laten opstellen door FORTIO-bedrijfsopleidingen? Neem hier vrijblijvend contact met ons op.