Evacuatieverantwoordelijke

Instaan voor vlotte evacuatie

Insteek

Als werkgever moet je ook denken aan brandpreventie. Elk bedrijf moet wettelijk gezien minstens één evacuatieoefening per jaar doen. De (bege)leiding hiervan is uiteraard in handen van de evacuatieverantwoordelijke. Door deze opleiding geef je je medewerkers voldoende kennis en inzicht zodat zij, met het vereiste zelfvertrouwen en autoriteit, de hen toebedeelde taken tot een goed einde kunnen brengen. Je krijgt voldoende handvaten en komt tegemoet aan de verplichtingen opgenomen in het K.B. van 27/03/1998 inzake het welzijnsbeleid en art. 52 van het ARAB. Na deze opleiding kan je instaan voor de evacuatie van een toegewezen gebouw/installatiedeel ingeval van een calamiteit (bijv. brand).