Bespaar op bedrijfsopleidingen dankzij subsidies

3 mogelijkheden om toelagen te krijgen

Wist je dat FORTIO-bedrijfsopleidingen door de Vlaamse overheid erkend wordt als opleidingsverstrekker? En dat je daarom beroep kunt doen op subsidies voor een maatopleiding bij FORTIO? De tussenkomst via kmo-portefeuille, bedoeld voor alle kmo’s in Vlaanderen, kan afhankelijk van de grootte van het bedrijf tot 40% bedragen. Naast deze subsidies zijn er nog mogelijkheden via sectorfondsmiddelen (cumuleerbaar met de kmo-portefeuille) en Vlaams opleidingsverlof. Niet helemaal thuis in deze wereld? Geen paniek, deze pagina geeft een overzicht van alles wat je moet weten over de subsidiemogelijkheden.

1. Kmo-portefeuille

Vlaamse kmo’s hebben recht op subsidies, om hen te ondersteunen in hun professionalisering. Deze steun kan worden verkregen voor de aankoop van ondernemingsbevorderende diensten zoals opleidingen en advies. Belangrijk is wel dat deze diensten worden geleverd door een erkend opleidingsverstrekker, zoals FORTIO.

De subsidie is afhankelijk van de grootte van het bedrijf:

 • Kleine ondernemingen (minder dan 50 medewerkers): 40% steun, met een maximum van 10.000 euro
 • Middelgrote ondernemingen (50 tot 250 medewerkers): 30% steun, met een maximum van 15.000 euro

Voor welke kosten kan je steun ontvangen?

 • Opleidings- en advieskosten
 • Cursusmateriaal
 • Verplaatsingskosten
 • Catering tot 25 euro per persoon/dag

Hoe ga je te werk?

Erkenningsnummer van FORTIO: DV.O215511
 

2. Sectorfondsmiddelen

Een aantal jaren geleden kwamen de sociale partners overeen om een stukje van de brutoloonmassa te besteden aan opleiding en tewerkstelling. Om de sectorgerichte vormingsafspraken waar te kunnen maken werden er fondsen opgericht die het budget hiervoor beheren. Het belangrijkste doel van deze sectorfondsen is om binnen de sectoren voldoende en goed geschoolde werknemers te hebben.

Daarom worden er binnen elk fonds specifieke acties ontwikkeld en begeleiding voor de werkgever voorzien. Een belangrijk voorbeeld van zo een actie is het aanbieden van sectorspecifieke subsidies of premiestelsels voor de financiering van competentieontwikkeling. Dit is cumuleerbaar met de kmo-portefeuille.

3. Vlaams opleidingsverlof

Wil je graag werken en leren combineren? Dan geeft de Vlaamse overheid je een duwtje in de rug met de Vlaamse opleidingsincentives. Het Vlaams opleidingsverlof is daar een voorbeeld van.

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof. Ze mogen hierdoor afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie. Het uurforfait voor terugbetaling bedraagt 21,30 euro per deelnemer.

Aandachtspunten voor Vlaams opleidingsverlof zijn:

 • Het is van toepassing voor minimum 32 en maximum 125 contacturen of lesuren per jaar.
 • Enkel de uren waarop de medewerker bij de opleiding aanwezig is worden vergoed.
 • De medewerker dient de opleiding volledig af te werken en mag maximum 10% van de opleidingstijd onwettig afwezig zijn.
 • De opleiding moet tijdens de normale werkuren van de medewerker plaatsvinden.
 • De arbeidsovereenkomst en loonfiches van de medewerker dienen meegestuurd te worden bij de aanvraag van terugbetaling.
 • De inhoud van de opleiding moet arbeidsmarktgericht zijn en niet toegespitst op 1 bedrijf én moet tot doel hebben de loopbaan van de werknemers duurzaam te versterken.

Meer informatie kan je vinden op: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov