Bedrijfsopleiding Bedrijfshulpverlener

Voldoe aan de wettelijke bepalingen en word verantwoordelijke voor eerste hulp!

Bedrijfshulpverlener

Insteek

Sinds 2010 is elk bedrijf of organisatie bij wet verplicht om ten minste 1 persoon in dienst te hebben die gecertificeerd is als EHBO bedrijfshulpverlener. Deze opleiding is praktijkgericht en voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Wie deze erkende EHBO basisopleiding afrondt, krijgt een attest van EHBO hulpverlener.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot medewerkers die voor hun bedrijf aan de nodige wettelijke bepalingen wensen te voldoen om eerste hulp te bieden in geval van een ongeval.