Bedrijfsopleiding Change mindset stimuleren

Constructief omgaan met weerstand voor verandering

Change mindset stimuleren

Insteek

Van de leidinggevende van vandaag wordt verwacht dat hij mensen ondersteunt en begeleidt naar hun succes. Bovendien slaagt hij erin mensen mee te nemen in verandering en hen gemotiveerd te houden doorheen de veranderingsgeschiedenis van een bedrijf. Dit betekent dat je dient te weten wat je mensen kennen en kunnen en hetgeen ze nodig hebben om succesvol te zijn. Zo verwerf je inzicht in mogelijke obstakels of waarom bepaalde boodschappen zoveel wrijving kunnen opwekken. Deze visie op leidinggeven staat haaks op de autoritaire stijl van leidinggeven die een decennium geleden nog zo aannemelijk was.

Hoe bereid je je voor op het communiceren van veranderingen? Hoe neem je zorgen weg? Hoe leid je dit allemaal in goede banen?

In dit traject krijg je houvast om het communiceren van veranderingstrajecten in goede banen te leiden. Bovendien doe je praktische strategieën op om negatieve attitudes om te buigen en vergiftiging van de werksfeer te counteren.