Bedrijfsopleiding Coachend leidinggeven

Coachend en stimulerend leidinggeven

Coachend leidinggeven

Insteek

Van de leidinggevende van vandaag wordt verwacht dat hij mensen ondersteunt en begeleidt naar hun succes. Deze visie op leidinggeven staat haaks op de autoritaire stijl van leidinggeven die een decennium geleden nog zo aannemelijk was. Toch gaat het er in vele organisaties nog zo steeds zo aan toe. Dat is niet geheel onbegrijpelijk. Coachend leidinggeven vergt namelijk een heel andere skillset.

De leidinggeven dient bijvoorbeeld te weten wat zijn mensen kennen en kunnen en een goed inzicht hebben in hetgeen ze nodig hebben om succesvol te zijn. Daarnaast moet hij hun functioneren beoordelen en in veel gevallen bepalen of dat voldoet aan de eisen die de organisatie stelt. Hoe leid je dit allemaal in goede banen?

Een leidinggevende die zijn verantwoordelijkheid vanuit coachend standpunt neemt, is erop gericht mensen te stimuleren en zich te ontwikkelen, zodat ze hun werk met passie doen en het beste uit zichzelf en uit elkaar kunnen halen.