Bedrijfsopleiding Conflicthantering

Omgaan met conflictsituaties

Conflicthantering

Insteek

De module ‘Conflicthantering’ brengt je op een ervaringsgerichte manier communicatieve vaardigheden bij om doeltreffend met conflictsituaties om te gaan. Spanningen en conflicten leggen een domper op de werksfeer en liggen de productiviteit dwars. Als we de oorzaken van fout gelopen communicatie blootleggen of inzicht verwerven in de beweegredenen van betrokken partijen, kunnen we meer accurate inschattingen maken over welke stappen of afspraken naar een conflictresolutie zouden kunnen leiden. We onderzoeken hoe we in verschillende situaties een win-winovereenkomst kunnen behalen, wat het betekent afspraken te maken die duidelijk zijn en hoe realistische voornemens conflictvrije communicatie in de hand kunnen werken.