Bedrijfsopleiding Engels taalworkshop: deelnemen aan een vergadering

Participeer actief aan vergaderingen in het Engels

Engels taalworkshop: deelnemen aan een vergadering

Insteek

Men denkt vaak: wil men vlotter en zelfverzekerder met een taal aan de slag, dan dient men vooreerst grondig inzicht te verwerven in de grammaticale onderbouw. Begrijpen hoe een taal werkt leidt echter niet noodzakelijk tot inzicht hoe je de taal in specifieke situaties dient te gebruiken. Wat levert een taalopleiding op als je enkel op papier weet wat te zeggen in een vergadering, maar toch niet vlot kunnen spreken als het er op aan komt?

In onze taalworkshop hoef je geen onnodige grammaticale onderbouw of lange woordenlijsten te doorploegen, maar krijg je praktijkgerichte opleiding. Met behulp van rollenspellen, interactieve drills en on-the-job training vergaren je op een mum van tijd de taalvaardigheden om je in een vergadering staande te houden, actief deel te nemen en je opinie uit te spreken zoals je dat wenst.

Wat is er verder bijzonder aan deze workshop? Wel, voor mensen met specifieke taaldoelstellingen is het veel doeltreffender en tijdefficiënter om met slagzinnen aan het werk te gaan. Slagzinnen tonen ons hoe en wanneer je een taal of taaleenheden gebruikt. In de taalworkshop koppelen we de klank van een hele zin, en niet individuele woorden, aan een betekenis. Deze slagzinnen oefenen we dan in realistische simulaties (via welk medium dan ook) en rollenspellen in. Dit alles gegeven door een native speaker!