Bedrijfsopleiding Feedbackcultuur voeden

Geef op een duurzame en constructieve manier feedback

Feedbackcultuur voeden

Insteek

Van de leidinggevende van vandaag wordt verwacht dat hij mensen ondersteunt en begeleidt naar hun succes. Hij effent de weg als het ware en geeft mensen de mogelijkheden om zich ten volste te ontwikkelen. Als er echter één ding de ontwikkeling van je medewerkers in de weg kan staan, dan is dit gebrekkige en niet-constructieve communicatie. Ze ligt aan de grondslag van frustraties, interne spanningen, teleurstellende prestaties, miscommunicatie en uitval.

Nochtans heb je als leidinggevende heel wat meer invloed op de manier waarop medewerkers communiceren dan je denkt. Het komt erop aan de schroom voor het geven van feedback weg te nemen. Een cultuur van feedback creëren dus. Je bereikt dit door vooreerst het voorbeeld te geven: feedback geven volgens de regels van de kunst en eigenhandig om dit soort feedback vragen.

In deze opleiding zal je daarom ontdekken wat kwaliteitsvolle en doordacht geformuleerde feedback betekent. Je oefent opbouwend en proactief feedback geven en leert je gesprekken voorbereiden op contingenties. Verder benader je via cases hoe je kan reageren op moeilijke antwoorden of opmerkingen.

Succesvol een cultuur van open communicatie teweegbrengen, veronderstelt dat je als leidinggevende voeling hebt de werksfeer en op groeiende conflicten kan anticiperen. Onze trainer geeft je houvast door in cases je intuïties op de proef te stellen.

Ten slotte werk je in de sessies met strategieën die medewerkers ontvankelijk maken voor feedback. In die mate zelfs, dat ze geïnspireerd raken om zelf constructief en open te gaan communiceren.