Bedrijfsopleiding FORTIO taalbadformule

Een versnelling hoger in jouw doeltaal

FORTIO Taalbadformule

Wat is er anders?

Men denkt vaak: wil men vlotter en zelfverzekerder met een taal aan de slag, dan dient men vooreerst grondig inzicht te verwerven in de grammaticale onderbouw. Begrijpen hoe een taal werkt leidt echter niet noodzakelijk tot inzicht hoe je de taal in specifieke situaties dient te gebruiken. Wat levert een taalopleiding op als je enkel op papier heel wat van een taal weet, maar toch niet vlot schijnt te kunnen spreken?

In onze taalbaden hoef je geen onnodige grammaticale onderbouw of lange woordenlijsten te doorploegen, maar krijg je een opleiding op maat, gesneden naar jouw functie of dagpraktijk. Met behulp van rollenspellen, interactieve drills en on-the-job training vergaar je op een mum van tijd direct inzetbare taalvaardigheden. Praktijkgerichte oefening is de sleutel tot succes!

Hoe zitten de taalbaden in elkaar?

In de lessen werk je op basis van je specifieke taaldoelstellingen met slagzinnen. Dat is stukken doeltreffender en tijdefficiënter. Slagzinnen tonen ons namelijk hoe en wanneer je een taal of taaleenheden gebruikt. Ze zijn context-gebonden. We oefenen de taal dus niet in een vacuüm, maar kijken naar wat je met de doeltaal wil bereiken. Deze slagzinnen oefenen we dan in realistische simulaties (via welk medium dan ook) en rollenspellen in.

Hoe zijn de taalbaden georganiseerd?

Een taalbad start vanaf 30 opleidingsuren. Met 30 uren achter de kiezen stijg je, afhankelijk van je startniveau, al flink in de niveauschalen. De lestijden plannen we steeds in naargelang jouw mogelijkheden. Je kan een taalbad one to one of in groep organiseren. Indien in groep is acht personen het maximum aantal deelnemers.