Bedrijfsopleiding Heffen en tillen

Spaar jezelf van levenslange rugklachten en leer ergonomisch heffen en tillen

Heffen en tillen

Insteek

In een fysiek belastende sector krijgt men veelvuldig te maken met medische afwezigheden omwille van fysieke rugklanten.

Rugklachten en rugpijn geven zelden aanleiding tot een arbeidsongeval, maar veroorzaken wel afwezigheid op het werk.

Onze wetgeving stelt dat de werkgever als een goede huisvader dient te waken over o.a. de gezondheid van zijn werknemers. In de loop der jaren is er een duidelijke verschuiving ontstaan naar doelstelling en praktijkvoering in het gezondheidsbeleid. In het begin werd er enkel aandacht besteed aan het vaststellen en behandelen van letsels. De huidige trend wil positieve gezondheid bevorderen om met gezonde werknemers beter te presteren. Het komt er vooral op aan duidelijke richtlijnen en oefeningen mee te geven i.v.m. heffen en tillen en zo de rug maximaal te ontlasten.

In deze opleiding zal u inzicht verwerven d.m.v theorie maar zal het accent gelegd worden op praktijkoefeningen. Er wordt gewerkt met filmen met IPAD/IPHONE om zo te zien welke fouten er zoal gemaakt worden om zo tot nieuwe inzichten en technieken te kunnen komen.

Doel

Ontwikkeling van nieuwe technieken ter preventie van fysieke klachten.

Uw resultaten

Betere werkhouding en awareness van uw medewerkers op de werkvloer aangaande risicosituaties voor rug en m.b.t heffen en tillen.