Bedrijfsopleiding Java

Bouw applicaties en leer programmeren met Java

Java

Insteek

Java is een flexibele, krachtige programmeertaal, waarmee je platformonafhankelijke applicaties bouwt. Het is een taal die qua syntaxis grotendeels gebaseerd is op (eveneens objectgeoriënteerde) programmeertaal C++. Maar Java beschikt over een uitgebreidere klassenbibliotheek.