Bedrijfsopleiding Lego Serious Play

Creatief ontwikkelen, innoveren en co-creëren

Lego Serious Play

Insteek

Out-of-the-box denken oefent het verstand om buiten de marges van het gewoonlijke te denken. Maar vaak blijkt het in de praktijk moeilijk om je voornemens, inzichten of ideeën concreet te maken. Enerzijds geraak je na de out of the boxsessie snel weer uit de flow en anderzijds is het niet eenvoudig om de ongrijpbare inzichten vast te nemen en er iets mee te doen.

Serieus spelen met Lego is daarom de methode bij uitstek om ‘anders denken’ in te zetten. Door te spelen kun je namelijk risico’s nemen, het ondenkbare bedenken en zonder belemmering verschillende rollen en standpunten aannemen. Dit is zeer betekenisvol als we complexe uitdagingen aangaan of willen denken aan verbetering of innovatie.

Wees gerust. Het is niet de bedoeling om kasteeltje te spelen. Wel ga je met Lego Serious Play® inzichten en ideeën letterlijk grijpbaar maken. Je gaat lego gebruiken als taal voor systematische creativiteit en modellen bouwen van de niet-tastbare wereld.

Dit kan gaan over de toekomst van je organisatie, je functie of je verhouding ten opzichte van anderen. Het kan evenzeer gaan over je professionele angsten, wensen of hoop. Het mooiste voordeel van serious play, en waarom wereldspelers als Google, Nokia, Fiat, Roularta en Tommy Hilfiger bij de methode zweren, is dat de inzichten voor iedereen vanuit hetzelfde perspectief begrijpelijk blijven. Je hebt namelijk een tastbare getuige van wat in groep tot stand gekomen is. Dit is de unieke kracht van serious play.

Onze gecertificeerde FORTIO Lego Serious Play facilitator begeleidt je in deze sessie om met Lego helemaal andersom te gaan denken.