Bedrijfsopleiding Mindmapping

Verwerk en structureer je informatie met mindmapping

Mindmapping

Insteek

Het menselijk brein lijkt al te vaak ondoorgrondelijk. Omdat ons brein associatief werkt, kan het soms erg moeilijk zijn om greep te krijgen op concepten, ideeën of gedachtestromen. Het lijkt haast alsof het totaalbeeld ons ontglipt omdat het niet tastbaar is. Het principe van mindmapping brengt hier soelaas; een techniek om, vrij letterlijk, concepten en ideeën in kaart te brengen

Een mind map laat ons brein toe om zijn faculteiten optimaal te gebruiken. Ons verstand wordt voortdurend met informatie gebombardeerd en dat leidt al te vaak tot een overload. De beste manier om een influx aan stimuli te verwerken is om te categoriseren en de output te structureren. Daar draait mindmapping om. Een degelijke mind map laat complete structuren op te bouwen waarop een heldere en zinvolle representatie van input gesteund kan worden. Je reflecties visueel representeren zal leiden tot nieuwe inzichten, voordelen en pijnpunten oplichten en ideeën ophelderen.