Bedrijfsopleiding Netwerken met effect

Bouw op een efficiënte en snelle manier je netwerk uit

Netwerken met effect

Insteek

Succesvolle mensen herkent men aan hun netwerk. Maar hoe kan men zo een netwerk ontwikkelen? Hoe slaag je er vandaag in op te vallen in de massa?

In deze opleiding leer je snel en efficiënt relevante netwerkpartners vinden. Het traject behandelt de twee voornaamste aspecten van succesvol netwerken. Enerzijds de diverse digitale netwerkmogelijkheden. Hoe kan je LinkedIn inschakelen? Welke media assisteren je nog? Als je de stappen in de vingers hebt, zal je vlug ontdekken hoe eenvoudig het kan zijn om je netwerk op een eenvoudige manier te verruimen. Anderzijds krijg je de technieken onder de knie die je helpen om, wanneer de kans zich voordoet, persoonlijk contacten te leggen. Een succesvol netwerk bouw je immers niet louter en alleen op achter je computer. Welke stappen volg je als je digitaal contact legt? Hoe bereik je wie je bereiken wil en waarover spreek je je netwerkdoelen aan? Je ontdekt het allemaal.