Bedrijfsopleiding Veilig gebruik van kleine blusmiddelen

Grijp op een correcte manier in bij brand

Veilig gebruik van kleine blusmiddelen

Insteek

Dit is een praktische opleiding inzake veilig gebruik van kleine blusmiddelen met uitreiking van een certificaat.

Doelgroep:

De opleiding is voor iedereen bestemd die in haar of zijn loopbaan in contact kan komen met kleine blusmiddelen.

Doel:

Deze opleiding heeft tot doel de deelnemers onder gecontroleerde omstandigheden in contact te brengen met vuur en de eerste interventiemiddelen, om ze te bestrijden (o.a., CO2-blustoestel, poederblustoestel, schuimblustoestel, axiale haspel, etc.)

Na de cursus weten de deelnemers wat en wat niet te doen in geval van een beginnende brand en kunnen ze de opgesomde blusmiddelen hanteren.