Bedrijfsopleiding Vergaderen on the clock

Doeltreffend en tijdsefficiënt vergaderen

Vergaderen on the clock

Insteek

Gepaste vergadermomenten vinden, alle partijen bij elkaar krijgen, verschillende standpunten vanuit verschillende disciplines aaneenrijgen, besluiten maken en eensgezindheid bekomen... En dat alles binnen een bepaald tijdvak. Een vergadering in goede banen leiden, dat vereist een doordachte aanpak.

In deze opleiding leggen we daarom de veel voorkomende obstakels bloot. Je leert korte en krachtige vergaderingen organiseren door je doordacht voor te bereiden; je bepaalt het doel, zet een tijdlimiet en rekent mogelijke contingenties en tijdsvreters in.

Je wordt verder getraind in de noodzakelijke gesprekstechnieken: beïnvloeden, onderhandelen, constructief communiceren en mediëren. Onze ervaren trainer biedt je ook inzichten aan in de manier waarop andere organisaties efficiënt omgaan met tijd.

Ten slotte onderzoek je interessante en stimulerende werkvormen om de creatieve wisselwerking aan te wakkeren.