FORTIO-bedrijfsopleidingen en subsidies

Wist u dat u bij FORTIO-bedrijfsopleidingen van twee vormen van subsidiemogelijkheden gebruik kunt maken? De opleidingen die FORTIO aanbiedt, worden effectief ook erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse overheid. De tussenkomst, bedoeld voor alle KMO's in Vlaanderen, bedraagt 30 of 40% afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Deze pagina geeft een overzicht van alles wat u moet weten in verband met de subsidiemogelijkheden.

Er zijn verschillende manieren om te besparen op de opleidingen. De eerste optie is via de KMO-portefeuille en ook de sectorfondsen en/of diversiteitsplannen behoren tot de mogelijkheden. Bent u niet helemaal thuis in de financiële wereld? Geen paniek, hieronder leggen we het u met veel plezier uit.

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is de meest laagdrempelige manier om aan subsidies te komen. Bedrijven die FORTIO-opleidingen volgen, ondersteunen in feite de overheidsprocessen van ondernemen, innovatie en internationalisatie en worden daarvoor beloond in de vorm van subsidies. Als kleine organisatie is het mogelijk om via deze optie jaarlijks tot 10.000 EUR aan subsidies te verkrijgen. Voor middelgrote organisaties komt dat op zo'n 15.000 EUR per jaar.

 De KMO-portefeuille is concreet mogelijk voor opleidingen, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die wordt ingekocht bij erkende dienstverleners.

Wie heeft recht op subsidies?

  • Kleine en middelgrote ondernemingen (die voldoen aan de Europese kmo-definitie)
  • Gelegen in het Vlaamse Gewest
  • Ondernemingen uit de privésector
  • Ten behoeve van ondernemingen met een aandvaarde hoofdactiviteit

Welke opleidingen kan ik laten subsidiëren?

Alle opleidingen die uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van uw huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren komen in aanmerking om gesubsidieerd te worden. Ze moeten immers bijdragen tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

De opleiding moet bijdragen tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Wat wordt er precies allemaal gesubsidieerd?

Vanaf 1 april 2016 kan een kleine KMO tot 10.000 EUR subsidie ontvangen per kalenderjaar via de KMO-portefeuille. Een middelgrote KMO kan tot 15.000 EUR subsidie ontvangen per kalenderjaar. Het minimum projectbedrag bedraagt 100 EUR netto. Niet enkel de opleidingskost wordt gesubsidieerd. Ook volgende kosten kunnen gesubsidieerd worden: kost van de opleiding, catering- en cursusmateriaal en de verplaatsingskosten van de docent.

Wat is het erkenningsnummer van FORTIO?

Het erkenningsnummer van FORTIO-bedrijfsopleidingen is DV.O215511.

Betalingstermijn van 2 weken

De betaling van de opleiding dient binnen de 2 weken na inschrijving te gebeuren. Daarna vervalt de inschrijving en is er niet langer een plaats in de opleiding gereserveerd. De inschrijving vervalt eveneens indien de storting door de KMO-portefeuille niet binnen deze termijn gebeurd is.

Daarom adviseren wij alvast via overschrijving de btw te betalen.

Bij wie kan ik terecht voor hulp?

Gratis nummer: 1700
Website: www.kmo-portefeuille.be
Voor verdere informatie kan je terecht bij Laura Lindelauf op het nummer +32 11 28 60 59 of via mail: laura.lindelauf@syntra-limburg.be

Sectorfondsen en diversiteitsplannen

Een sectorfonds is een fonds dat tot doel heeft het vermeende algemene belang van een bedrijfstak, zoals de bouwsector of de detailhandel te behartigen.Ook op dit niveau zijn subsidies mogelijk. Als u een onderneming, organisatie of lokaal bestuur bent, kunt u een subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van een diversiteitsplan. Dat idee is eveneens van toepassing als u mensen aanwerft uit kansengroepen voor moeilijk in te vullen vacatures. Niet alleen groepen hebben baat bij een diversiteitsplan, maar ook de werkgever en alle werknemers halen er voordeel uit.

We dienen een onderscheid te maken tussen vier soorten diversiteitsplannen waaruit u kunt kiezen om de meest geschikte aanpak voor uw organisatie te ontwikkelen.

  • Klassiek diversiteitsplan: In vier stappen krijgt u een volledige en planmatige aanpak waarbij er aandacht wordt besteed aan opleidings- en competentiebeleid en kwaliteit van de arbeid. Tweederde van de kosten van een diversiteitsplan kan gesubsidieerd tot een maximum van 10.000 EUR.
  • Instapdiversiteitsplan: Dit plan is de perfecte opstap naar een planmatige diversiteitsbeleid. De helft van de kosten voor de uitvoering wordt gesubsidieerd met een maximum van 2.500 EUR.
  • Clusterdiversiteitsplan: Een aantal organisaties die een gelijklopend diversiteitsplan hebben worden samen geclusterd. Deze aanpak is een goede oplossing voor groepen van kleinere organisaties uit een bepaalde sector of voor units binnen een groter geheel. Tweederde van de kosten van elke deelnemende organisatie kan gesubsidieerd worden met een maximum van 3.000 EUR per deelnemende organisatie.
  • Groeidiversiteitsplan: In dit geval gaat men de diversiteit verankeren in het strategisch beleid van uw organisatie. Op die manier wordt er volop gebruik gemaakt van de meerwaarde van diversiteit. De helft van de kosten kan gesubsidieerd worden met een maximum van 2.500 EUR.

Hoe kan ik een diversiteitsplan aanvragen?

Zorg dat je een Projectontwikkelaar toegewezen krijgt. Deze medewerkers van SERR en RESOC in je regio zullen je zonder extra kosten bijstaan en begeleiden bij het uitwerken van een diversiteitsplan op maat van uw bedrijf of organisatie.

Na overleg met deze projectontwikkelaar: vul samen met hem of haar het online formulier in via de webtoepassing Diversiteitsplannen Online