Bespaar op bedrijfsopleidingen dankzij subsidies

Wist je dat je voor een maatopleiding bij bij FORTIO-bedrijfsopleidingen van subsidiemogelijkheden kunt gebruikmaken? FORTIO wordt effectief ook erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse overheid. De tussenkomst via kmo-portefeuille, bedoeld voor alle kmo’s in Vlaanderen, bedraagt 30 of 40 %. Dit afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Naast deze subsidie zijn er nog mogelijkheden via sectorfondsmiddelen (cumuleerbaar met kmo-portefeuille) en betaald educatief verlof. Ben je niet helemaal thuis in deze wereld? Geen paniek, deze pagina geeft een overzicht van alles wat je moet weten in verband met de subsidiemogelijkheden.

1. Kmo-portefeuille

Vlaamse kmo’s hebben recht op subsidies voor de ondersteuning in hun professionalisering. Deze steun kan worden verkregen bij aankoop van ondernemingsbevorderende diensten zoals opleidingen en advies. Belangrijk is wel dat ze worden geleverd door een erkend opleidingsverstrekker, zoals FORTIO. Er is een verschil tussen de grootte van de subsidies, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

 • Kleine ondernemingen (< 50 medewerkers): 40 % steun en maximum 10.000 euro
 • Middelgrote ondernemingen (50 – 250 medewerkers): 30 % steun en maximum 15.000 euro

Steun voor welke kosten?

 • Opleidings- en advieskosten
 • Catering tot 25 euro per persoon/dag
 • Cursusmateriaal
 • Verplaatsingskosten

Hoe te werk gaan?

Erkenningsnummer van FORTIO: DV.O215511

2. Sectorfondsmiddelen

Een aantal jaren geleden kwamen de sociale partners overeen om een stukje van de bruto-loonmassa te besteden aan opleiding en tewerkstelling. Om uitvoering te geven aan sectorgerichte vormingsafspraken werden er fondsen opgericht, die het budget afkomstig van deze bijdragen, beheren. Het belangrijkste doel van de sectorfondsen is dat er binnen de sector voldoende en goed geschoolde werknemers werkzaam zijn.

Hiertoe worden er binnen elk fonds specifieke acties ontwikkeld en begeleiding voor de werkgever voorzien. Een belangrijke actie is het aanbieden van sectorspecifieke subsidies of premiestelsels voor de financiering van competentieontwikkeling. Dit is cumuleerbaar met de kmo-portefeuille. Meer info nodig? Contacteer ons.

3. Betaald educatief verlof

Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

De werkgever kan niet weigeren, maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering bij Departement WSE (Werk en Sociale economie).

Het uurforfait voor terugbetaling bedraagt 21,30 euro per deelnemer.

Lopende erkenningen

 • Multifunctioneel medewerker logistiek en transport: 32u – 120u (VG)
 • Multifunctioneel operator industrie: 32u - 120u (VG)
 • Fundamentele bedrijfsvaardigheden (VG – BG – WG): 32u - 120u
 • Taalbad Nederlands: 32u - 120u
 • Drone pilot klasse 1 theorie: 32u - 120u
 • Modules van Code 95 – vakbekwaamheid (erkenning van Atrium): 35u
 • ICT-vaardigheden: 32u – 180u (VG - BR)

Aandachtspunten:

 • Minimum 32u en maximum 120u per jaar (enkel contacturen tellen mee)
 • Enkel de aanwezige uren worden vergoed. De medewerker dient de opleiding volledig af te werken en mag maximum 10 % onwettig afwezig zijn
 • Opleiding moet tijdens de normale uren van de werkweek plaatsvinden
 • Arbeidsovereenkomst en loonfiches moeten meegestuurd worden bij aanvraag van terugbetaling
 • De inhoud moet arbeidsmarktgericht zijn en niet toegespitst op 1 bedrijf