BA5 Veilig werken aan elektrische installaties vakbekwaam persoon

Elektro - Elektriciteit
Prijs

Inschrijving: €351,24 (excl. btw)

Extra kosten:

  Extra

  Kortlopende opleidingen

  Bespaar op deze opleiding

  KMO-portefeuille

  Opleidingscheques

  Heeft u een vraag over deze opleiding?

  Ingrepen uitvoeren aan een elektrische installatie is een risicovolle onderneming als men niet voldoende op de hoogte is van de mogelijke gevaren van elektriciteit. De impact van een mogelijk ongewenst contact met delen die onder spanning staan, kan leiden tot zeer ernstige gevolgen voor de mens, omgeving en materiaal.

  Elektriciteit vormt een uiterst groot risico zowel op gebied van elektrocutie als brand. Omdat vaak werknemers die niet elektrisch geschoold zijn bepaalde handelingen moeten uitvoeren in de buurt van een elektrische installatie is ook voor deze mensen enige kennis van het elektrisch gebeuren vereist.

  In deze cursus brengen we deze groep van werknemers op een eenvoudige manier de basisveiligheid rond werken aan een elektrische installatie bij. Er zijn de noodzakelijke wettelijke reglementeringen, maar er is tevens ruime aandacht voor preventiemaatregelen en voorbeelden van goede praktijk. Het herkennen van gevaren van elektrische installaties en het alert kunnen reageren wanneer er zich problemen of ongevallen voordoen komen eveneens aan bod in deze opleiding. Aan het eind van de cursus is er een klein examen voorzien, om de opgedane kennis te evalueren alvorens ze in de praktijk om te zetten. 

  Aan deze opleiding is een test verbonden. Als u slaagt in deze test, krijgt u van ons een attest dat u deze opleiding met succes volgde.

  Praktische informatie

  CampusStartdatumStartuurLesmomentenLesuren
  Genk T2-campus12-11-201919:004 di av12
  CampusGenk T2-campus
  Startdatum12-11-2019
  Startuur19:00
  Lesmomenten4 di av
  Lesuren12

  Doelgroep

  Alle werknemers die een taak moeten uitvoeren aan of in de buurt van elektrische installaties.
  Het betreft o.a. uitbatings- of onderhoudswerken aan elektrische installaties maar tevens alle werken die uitgevoerd worden in lokalen van de elektrische dienst en/of werken die gepaard gaan met een elektrisch risico.

  Programma

  • Wetgeving
  • Spanningsgebieden
  • Preventie en Bescherming: Inleiding tot de risicobeheersing - Globaal
  • risicobeheersysteem
  • Toekenning van de codificatie BA4/BA5
  • Begrippen elektriciteit
  • Absolute- en relatieve conventionele grensspanning
  • Verschijnselen van stroomdoorgang door het lichaam – invloed van U, I, R,
  • blootstellingstijd
  • Vlamboog en kortsluitboog
  • Gevaren van elektriciteit
   • Elektrische lokalen
   • Gevolgen van elektrisering
  • Netsystemen
  • Beschermingsinrichtingen: zekering, automaat, verliesstroomschakelaar, aarding
  • Bescherming tegen RA en OA
  • IP-beschermingsgraad
   • Klassen van elektrisch materieel
  • Overstroom
  • Schakelaars
  • Voorkoming
  • Principe werking veiligheidsrelais
  • Werkprocedure
  • Zone onder spanning, nabijheidszone, zone buiten spanning
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Codex van welzijn op het werk (ARAB)

  Voorkennis elektriciteit is nodig voor het volgen van deze opleiding.