Calculatie van een elektrische installatie

Elektro - Elektriciteit
Extra

Kortlopende opleidingen

Bespaar op deze opleiding

KMO-portefeuille

Opleidingscheques

Heeft u een vraag over deze opleiding?

Een van de voornaamste elementen bij het binnenhalen van werken is de prijszetting. De kostprijs vormt de basis voor het bepalen van de aanbiedingsprijs aan de klant.

En toch is dit niet zo evident. Heel wat elementen zitten vervat in de berekening van kostprijzen. Daarom is een degelijke kostprijsberekening uitermate belangrijk. Bovendien kan een te hoge aanbiedingsprijs de klant afschrikken waardoor de werken niet worden toegekend. Een te lage aanbiedingsprijs betekent dan vaak weer werken met verlies.

Daarnaast speelt het criterium kostencalculatie ook vaak mee als besparingselement. Toekomstgerichte beslissingen houden vaak een kostenwijziging in.

Sectorfonds Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. De premie vraag je ten laatste drie dagen voor de start van de opleiding aan. Meer weten? www.vormelek-formelec.be, tel 02 476 16 76, info@vormelek-formelec.be.

Doelgroep

elektriciens, installateurs, calculatoren, bedienden uit de elektrosector, startende zelfstandigen

Programma

De juiste installatie berekenen
kostprijsbepaling
Specifieke en algemene bouwplaatskosten, directe en indirecte kosten
Opstellen van het budget
Oefeningen - berekening van aanbiedingsprijzen en kosten