Drone : Videobeelden maken - Theorie

Grafische en multimedia - Drone pilot academy
Extra

Kortlopende opleidingen

Bespaar op deze opleiding

KMO-portefeuille

Opleidingscheques

Heeft u een vraag over deze opleiding?

Indien je reeds de opleiding klasse 1 of klasse 2 volledig hebt gevolgd kan je tijdens deze opleiding de theoretische aspecten van een perfecte video-luchtopname onder de knie krijgen.  Deze opleiding bestaat uit een gezamenlijk theoretisch gedeelte met nadien de mogelijkheid je in te schrijven voor de praktische opleiding in een 1 op 1 training.

Doelgroep

Voor zij die reeds de opleiding klasse 1 of klasse 2 volledig hebben doorlopen.

Programma

VIDEO THEORIE :
VERKENNING VAN HET LUCHTRUIM :
Hierbij gaan we op zoek naar de mogelijke gevaren welke onze vlucht in gevaar kan brengen en bekijken we ook hoe zo een vlucht vliegtechnisch in elkaar zit.
VLUCHTPLANNING :
We leren een vluchtplan opstellen : dit wil zeggen dat we een concreet plan van aanpak gaan noteren op welke manier de vlucht zal verlopen. De bedoeling is dat we tijdens vlucht zo weinig mogelijk van dit plan afwijken.

GEBRUIK MAKEN VAN AUTONOMIE :
Als de taak duidelijk is gaan we bekijken of we geen gebruik kunnen maken van waypoints. Deze zullen dan een constante en controle positie zijn in de lucht die we meerdere keren kunnen benutten binnen de vlucht.
TECHNISCH AANVLIEGEN:
We leren hoe we het best vanuit een bepaalde locatie naar een positie in het luchtruim gaan vliegen. Dit in samenspraak met de nodige grondploeg en observers. Hier wordt er ook gebruik gemaakt van bepaalde technieken die vorm geven aan de video.
BEWEGENDE OBJECTEN IN BEELD BRENGEN:
Hier leren we objecten die in beweging zijn in beeld te brengen door een bepaalde vliegstrategie en speciale vliegtechnieken toe te passen .