Efficiënte transportplanning en kostprijsbepaling

Transport en logistiek
Extra

Kortlopende opleidingen

Bespaar op deze opleiding

KMO-portefeuille

Opleidingscheques

Heeft u een vraag over deze opleiding?

Het hoeft niet gezegd dat het enorm belangrijk is een duidelijk overzicht te hebben over de kostenstructuur van je wagenpark.
Beheersing van de kosten is en blijft een cruciaal gegeven voor elk bedrijf!
Een grondig inzicht in je kostenstructuur laat toe een competitieve en realistische kostprijs te berekenen.

Tijdens de opleiding...
* krijg je inzicht in de kosten van je transportbedrijf
* leer je berekeningen van je kostprijs te maken, rekening houdende met de vaste en variabele kosten
* ontdek je de invloed van deze elementen op je totale kostprijs in het geval van wijzigingen

Wat is het totale kostenplaatje van je transport... en kunnen de verschillende kosten worden aangepast om een beter resultaat te bereiken?

Doelgroep

management transportbedrijven en vervoerfirma's, logistieke medewerkers, transportplanners, logistieke adviseurs, bedrijven met transport in eigen beheer

Programma

PROGRAMMA
1. Samenstelling: Total Cost of Ownership
   • vaste kosten
   • variabele kosten
   • directe kosten
   • indirecte kosten
   • beheersbare kosten
   • niet beheersbare kosten
2. Begripsbepalingen
   • kostenplaats
   • kostensoort
   • kostendrager
   • verdeelsleutel
3. Toepasbaarheid
   • beslissingscriterium
   • ratio
   • make or buy
   • vervanging
   • verbreding gamma
4. Kostenanalyse: methode MacKenzie 'kostenlader'
5. Kostenfiche en -reducering
6. Bepaling van de prijs
   • eenheidsprijs
   • richtprijs
   • vrachtprijs
   • praktijkoefeningen