Mentoropleiding O³ Duaal leren

Management - Persoonlijke ontwikkeling
Prijs

Inschrijving: €185,95 (excl. btw)

Extra kosten:

  Extra

  Kortlopende opleidingen

  Bespaar op deze opleiding

  KMO-portefeuille

  Opleidingscheques

  Heeft u een vraag over deze opleiding?

  Deze opleiding loopt 100% online! Je volgt les vanuit je 'kot' op de gecommuniceerde data.

  Leid uw werknemers op tot erkend mentor en zorg mee voor een kwaliteitsinjectie in de uitstroom uit het onderwijs of help actief mee werkzoekenden bij te scholen via een stage! Bovendien geniet u hierdoor van een riante korting op de sociale zekerheidsbijdragen! Immers, indien een onderneming het opleiden van een leerling/stagiair/leerkracht overlaat aan een werknemer met een getuigschrift als mentor geniet die onderneming een RSZ-vermindering. Het gaat om een vermindering van 800 euro per kwartaal op de werkgeversbijdrage RSZ van deze werknemer.

  Deze opleiding is noodzakelijk voor het verkrijgen van de doelgroepvermindering. De zogenaamde 'doelgroepvermindering' voor mentors is een lastenverlaging voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor zowel jongeren als hun leerkrachten en die daarvoor een of meerdere van hun werknemers inzetten als begeleider/opleider. Heeft één van je werknemers minstens 5 jaar beroepservaring? Schrijf hem dan snel in voor een opleiding tot mentor. Zo ontvangt hij het benodigde getuigschrift en kan hij als erkend mentor aan de slag binnen uw onderneming!

  Het traject kwam tot stand met de steun van SYNTRA Vlaanderen.

  Voor meer info:

  http://www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors

  Praktische informatie

  CampusStartdatumStartuurLesmomentenLesuren
  Genk T2-campus22-10-202019:004 Do av12
  CampusGenk T2-campus
  Startdatum22-10-2020
  Startuur19:00
  Lesmomenten4 Do av
  Lesuren12

  Doelgroep

  Werknemers met minstens 5 jaar beroepservaring die op de werkvloer instaan of willen instaan voor het begeleiden, opleiden of coachen van stagiairs, leerlingen of leerkrachten.

  Programma

  Er komen 3 grote onderdelen aan bod, verspreid over 12 uren opleiding:

  1. OPLEIDER

  Na dit onderdeel is de mentor in staat om op adequate wijze en aan de hand van een opleidingsplan en in een optimale samenwerking met de onderwijsinstantie een jongere op te leiden voor het vak waarvoor de jongere kiest. De mentor maakt daarbij gebruik van correcte instructie-, feedback-, en evaluatietechnieken, aangepast aan de lerende.

  2. ONDERNEMER

  Na dit onderdeel is de mentor in staat om op correcte wijze de aandacht voor dit aspect binnen de vakopleiding te integreren in de opleiding van de jongere.

  3. OPVOEDER

  Na dit onderdeel is de mentor in staat om in partnerschap met de ouders/wettelijk vertegenwoordiger en de docent/leerlingenbegeleider de lerende te ondersteunen met notie van de zorgvragen van de specifieke doelgroep van adolescenten en van eventuele leer- en ontwikkelingsstoornissen.