Werken op hoogte module 2 "bouwen van steigers"

Bouw - Algemene aanneming
Prijs

Inschrijving: €177,69 (excl. btw)

Extra kosten:

  Extra

  Kortlopende opleidingen

  Bespaar op deze opleiding

  KMO-portefeuille

  Opleidingscheques

  Heeft u een vraag over deze opleiding?

  Na het volgen van deze opleiding kan men stellingen correct gebruiken, opbouwen en keuren

  Doelstellingen:

  • Kunnen begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen
  • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen
  • van eenvoudige stellingtypes
  • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van
  • de stelling, kennen en kunnen interpreteren
  • Ieder ander risico kennen dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich mee kan brengen

  Praktische informatie

  CampusStartdatumStartuurLesmomentenLesuren
  Genk T2-campus25-10-201908:302 vr vm8
  CampusGenk T2-campus
  Startdatum25-10-2019
  Startuur08:30
  Lesmomenten2 vr vm
  Lesuren8

  Doelgroep

  De opleiding is bestemd voor personen die steigers gebruiken, opbouwen en controleren.

  Programma

  Opleidingsonderdelen:

  • De montage- en gebruiksregels kennen van de eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage van de opslag
  • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van de oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren
  • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan
  • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit i.f.v. het uit te voeren werk
  • Kennis van eenvoudige systeemstellingen
  • Kennis van het verankeren van de stelling
  • De lastenverdeling op de stelling kennen
  • Praktische toepassingen