Winteropleiding - EHBO - basis hulpverlening (i.s.m. Bouwunie Limburg)

Veiligheid, preventie en milieu
Extra

Bedrijfsopleidingen

Bespaar op deze opleiding

KMO-portefeuille

Opleidingscheques

Heeft u een vraag over deze opleiding?

Sinds 2010 is elk bedrijf of organisatie bij wet verplicht om ten minste 1 persoon in dienst te hebben die gecertificeerd is als EHBO hulpverlener. Wie deze erkende EHBO basisopleiding afrondt, krijgt een attest van EHBO hulpverlener

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar medewerkers die voor hun bedrijf aan de nodige wettelijke bepalingen wensen te voldoen om eerste hulp te bieden in geval van een ongeval.

Programma

Als deelnemer aan de EHBO opleiding kan u:

 • Een levensbedreigende medische situatie herkennen
 • Evidence-based eerste hulp verlenen tot gespecialiseerde diensten ter plaatse zijn
 • Brandwonden en andere huidwonden behandelen
 • Eerste hulp verlenen bij onder meer bloedingen, schoktoestand en vergiftiging
 • Evacuatie- en verbandtechnieken

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Benadering van een (levensbedreigende) noodsituatie
 • benadering van een bewusteloos slachtoffer + stabiele zijligging
 • benadering van een slachtoffer met een ademhalingsstilstand + CPR
 • begeleiding van een slachtoffer na een trauma
 • Specifieke technieken (oogletsel, insectenbeet, splinger, tekenbeet)
 • Samenstelling van een verbanddoos
 • Aanleren van verbandtechnieken
 • Evacuatietechnieken
 • EHBO bij brandwonden
 • EHBO bij andere huidwonden
 • EHBO bij bloedingen- EHBO bij shock
 • EHBO bij levensbedreigende situaties
 • EHBO bij niet- levensbedreigende sitaties
 • EHBO bij vergiftiging
 • EHBO bij hoofd- en wervelletsels
 • EHBO bij stoornissen aan het bewegingsstelsel
 • EHBO basis hulpverlening