Winteropleiding - Persoonlijke beschermingsmiddelen (i.s.m. Bouwunie Limburg)

Veiligheid
Extra

Bedrijfsopleidingen

Bespaar op deze opleiding

KMO-portefeuille

Opleidingscheques

Heeft u een vraag over deze opleiding?

Moet het nog aangehaald worden dat persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn van zodra bouwvakkers de bouwwerf betreden?  

Wat zijn die persoonlijke beschermingsmiddelen?  Waarom is het dragen van die middelen zo nodig?

Doelgroep

Worden uw medewerkers tijdens hun werk blootgesteld aan risico’s die tot arbeidsongevallen en/of beroepsziekte kunnen leiden? Als werkgever bent u wettelijk verplicht om de arbeidsrisico’s op te sporen en de gepaste maatregelen te nemen om ze zoveel mogelijk te voorkomen.

Programma

Inhoud van de opleiding:

- wetgeving
- welke PBM's zijn noodzakelijk?
- veiligheid en bescherming
- hoe communiceren 
- hoe sensibiliseren