Winteropleiding - Asbest - eenvoudige handeling (i.s.m. Bouwunie Limburg)

Doelstelling

 • Kennis van en inzicht in de risico’s van asbest
 • Herkennen van asbest
 • Handelswijze nadat asbest als zodanig is herkend
 • De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften ten aanzien van asbest in de praktijk uit kunnen voeren

Doelgroep

Medewerkers die beroepsmatig met asbest in aanraking kunnen komen. Met name moet worden gedacht aan uitvoerende in de renovatie en sloopaannemingen, sorteerbedrijven, recyclingbedrijven, asbestonderzoekbureaus, inzamelbedrijven, GWW-bedrijven die herbruikbaar sloopafval verwerken. Tevens is de opleiding geschikt voor medewerkers van bouw- en woningtoezicht, milieu-inspecteurs, medewerkers van gemeentediensten, politie, brandweer en arbeidsinspectie.

Programma

 • Introductie, vindplaatsen, wet- en regelgeving
 • Asbest, soorten en eigenschappen
 • Risico’s van asbest en mogelijke ziekten
 • Waar kan ik asbest tegenkomen
 • Producten en voorbeelden met asbest
 • Asbest herkennen, algemeen en in producten
 • Hoe te behandelen bij ontvangst ‘verdachte’ goederen
 • Examen

Lesmethode

 • PowerPointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever + syllabus
 • Praktische oefening: asbest verwijderen d.m.v. eenvoudige handeling

Getuigschrift van deelname

U ontvangt na afloop een getuigschrift van deelname aan deze opleiding.

Open kalender

7 december 2018 - 8.30 uur op T2 Genk
9 januari 2019 - 8.30 uur op Officenter Geel
11 januari 2019 - 8.30 uur op T2 Genk

Prijs per persoon: 210,00 EUR/254,10 EUR