Winteropleiding - Correct factureren in de bouw en nieuwe BTW wetgeving (i.s.m. Bouwunie Limburg)

Omschrijving

Sedert 2016 zijn de regels inzake facturatie en de opeisbaarheid van btw opnieuw gewijzigd. De wijzigingen zorgen ervoor dat de boekhoudkundige verwerking eenvoudiger wordt.
Het is echter cruciaal dat u de nieuwe regeling beheerst, zodat u voor een correcte facturatie zorgt op het gepaste tijdstip en met de juiste vermeldingen. Anders loopt u het risico dat u btw moet voorfinancieren terwijl uw klant nog niet betaald heeft ... nefast voor uw cashpositie!
Een degelijke factuur is de basis voor een snelle betaling: er zijn heel wat verplichte vermeldingen. Ook zijn sluitende verkoopvoorwaarden belangrijk. (lees meer op onze website)

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar zelfstandigen, meewerkende partners, medewerkers op boekhoudafdelingen van kmo’s in de bouwsector.

Programma

 • Facturatie - praktisch
  • Opmaak van een factuur
  • Wat moet er op een factuur staan?
  • Gevolgen van een foutieve factuur
  • Factuur medecontractant
  • Onderaannemers
  • Elektronisch factureren
  • Wanneer factureren?
  • Wanneer moet de klant betalen?
 • BTW-regels & toepassingen

Open kalender

12 maart en 19 maart 2019 - 13.00 uur in de SYNTRA-Limburg campus in Genk
Prijs per persoon: XXX