Winteropleiding - Rookmelders in gebouwen - wetgeving (i.s.m. Bouwunie Limburg)

Omschrijving

Sinds midden 2009 zijn in Vlaanderen rookmelders verplicht in nieuwe woningen en woningen na grondige renovatiewerken.

De rookmeldersverplichting die wordt opgelegd via het decreet houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, van 1 juni 2012 (ook gekend als het “rookmeldersdecreet”) voorziet een gefaseerde invoering voor woningen met een lopend huurcontract dat dateert van vóór 1 januari 2013. Voor nieuwe huurcontracten die vanaf 1 januari 2013 worden afgesloten, is de rookmeldersverplichting wel meteen van toepassing.

Alle huurwoningen moeten vanaf 2013 voorzien moeten zijn van minstens één rookmelder per bouwlaag van de woning.

Doelgroep

architecten, ingenieurs, interieurarchitecten, installateurs, medewerkers studiebureaus, syndici, vastgoedmakelaars, bouwpromotoren

Programma

  • SESSIE 1
  • Wettelijk kader
  • Brandrisico
  • SESSIE 2
  • De rookmelder
  • Casevoorbeelden

Lesmethode

Deze opleiding is een theoretische uiteenzetting van wetgeving, doorspekt met tal van praktische voorbeelden en toepassingen

Getuigschrift van deelname

Na de opleiding ontvangt u een getuigschrift van deelname.

Open kalender

14 maart 2019 - 8.30 uur in het Officenter in Geel

Prijs per persoon: XXX