Winteropleiding - Werken op hoogte - bouwen van steigers (i.s.m. Bouwunie Limburg)

Omschrijving module 1 & 2: Gebruik en bouwen van steigers

Vakkundig werken betekent ook veilig werken om ongevallen te voorkomen. Dit is belangrijk voor de arbeiders en hun werkgevers, maar ook voor de klant. Minder ongevallen betekent immers minder werkverlet en minder schade, dus beter gemotiveerde bouwvakkers, meer rendabiliteit en werk van betere kwaliteit

Doelgroep

Deze opleiding is specifiek bestemd voor bouwvakkers die op een stelling werken en/of meehelpen aan de montage, demontage of ombouw van een steiger.

Programma

 • Veiligheidsreglementering i.v.m. werken in de hoogte en risico op vallen en kunnen interpreteren.
 • Verschillende soorten stellingen
 • Materiaalkeuze
 • De bevoegdheden van de verschillende personen alvorens de steiger te betreden
 • Definitie van toelaatbare belasting
 • Het plaatsing- en montageplan
 • Verankering
 • Controle van de steiger voor en tijdens het gebruik
 • De weersomstandigheden
 • Veilige montage, ombouw
 • Indicatieve test

Lesmethode

PowerPointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
Syllabus
Verschillende onderdelen van deze opleiding hebben rechtstreeks betrekking op de praktijk en komen dus tijdens het praktijkgedeelte aan bod.

Getuigschrift van deelname

U ontvangt na afloop een getuigschrift van deelname aan deze opleiding