Coachend leiding geven in de praktijk

Management - Personeel en organisatie
Extra

Kortlopende opleidingen

Bespaar op deze opleiding

KMO-portefeuille

Opleidingscheques

Heeft u een vraag over deze opleiding?

Een coachende managementstijl, vaak een enorm efficiënte stijl van leiding geven maar o zo moeilijk toe te passen. Leer hoe het moet in deze workshop en laat je medewerkers groeien ten voordele van zichzelf maar ook van je eigen onderneming! 

Bij managers, teamverantwoordelijken en leidinggevenden staan de te behalen resultaten centraal. Er zijn echter verschillende strategieën en leiderschapsstijlen mogelijk om die resultaten te bereiken. Sommige leidinggevenden kenmerken zich door het voortdurend benadrukken van de gewenste resultaten en het strak controleren van de voortgang. Anderen concentreren zich meer op de talenten van de medewerkers en proberen die te ontwikkelen door ze te begeleiden en aan te moedigen.

In deze praktijkgerichte training 'Coachend leidinggeven' reiken we u de tools, technieken en inzichten aan om uw medewerkers op een ontspannen, coachende, inspirerende en motiverende manier aan te sturen en het rendement van uw leiderschap te verhogen.

Docent

Willy Heselmans - Mr. Heselmans specialiseerde zich in personeelsbeleid aan de UAMS (Management School Antwerpen). Hij heeft reeds een twintigtal jaar ervaring in het leiding geven aan en coachen/begeleiden van zowel arbeiders, bedienden als leidinggevenden. Momenteel bestaan zijn taken voornamelijk uit het trainen van personeel en procesoptimalisatie.

*Deze opleiding gaat door te Officenter in Geel

Doelgroep

De opleiding richt zich tot iedereen die vaardigheden wenst op te bouwen in het coachend leidinggeven, zowel direct leidinggevend als indirect leidinggevend.
Er is geen voorkennis vereist. De opleiding richt zich eveneens tot personen die nog geen ervaring hebben in leidinggeven.

Programma

 Ik als leidinggevende:
o Leidinggeven aan vroegere collega’s en meer ervaren medewerkers.
o Opbouwen van het eigen kernkwadrant: sterktes en verbetergebieden.
o Hoe betrouwbaar ben je in het nakomen van afspraken?
o Uitvoeren van een scoremeting op vlak van leiderschap en verantwoordelijkheid nemen.

 De 7 stappen binnen coachend leidinggeven:
o Duidelijkheid verschaffen omtrent verwachtingen:
 Welk gedrag verwacht de hogere leiding van een leidinggevende?
 Welk gedrag verwacht de leidinggevende van zijn medewerkers?
 Hoe medewerkers aansturen, opvolgen en bijsturen tot zelfstandig functioneren?
o Medewerkers begeleiden en opleiden:
 Aandachtspunten om nieuwe medewerkers te begeleiden en op te leiden.
 Welke rol heeft de leidinggevende in de opvolging en de evaluatie van nieuwe medewerkers?
 Oefening op het instrueren en evalueren van een nieuweling.
o Situationeel leidinggeven:
 Situationeel leidinggeven: Instrueren, overtuigen, participeren, delegeren.
 Relatie tussen situationeel leidinggeven en coachen.
 Oefenen in het voeren van een coachgesprek met medewerkers.
o Communicatievaardigheden:
 Het belang van communicatie als middel om medewerkers te leiden.
 Basiscommunicatievaardigheden en assertief communiceren.
 Positieve feedback en verbeterfeedback geven.
 Hoe omgaan met iemand die zich afwezig meldt en met iemand die terug is na verzuim?
 Voeren van motivatiegesprekken en bijsturingsgesprekken.
o Teamwerking:
 Het groeipad van groep naar team beïnvloeden.
 Inzicht verschaffen in de rollen van de teamleden in het team.
 Hoe teamleden aansturen tot een zelfstandig functionerend team.
 Houden van een teamoverleg.
o Resultaten opvolgen:
 Op welke manier hou je overzicht over het resultaat van de werkzaamheden in het team? Werken met checksheets en korte interval controles.
 Hoe tijd vrijmaken, vooruit denken, voorbereid zijn in vergaderingen en problemen voorkomen.
 Kritisch kijken naar teamresultaten en hoe deze verbeteren?
 Hoe omgaan met onverwachte problemen en de rust bewaren in het team?
o Motiveren en waarderen:
 Welke factoren werken motiverend of demotiverend op de werkplaats?
 Welk effect heeft de leidinggevende hierop?