Veilig gebruik van kleine blusmiddelen

Op een correcte manier ingrijpen bij brand

Insteek

Dit is een praktische opleiding inzake veilig gebruik van kleine blusmiddelen met uitreiking van een certificaat.

Doelgroep:

De opleiding is voor iedereen bestemd die in haar of zijn loopbaan in contact kan komen met kleine blusmiddelen.

Doel:

Deze opleiding heeft tot doel de deelnemers onder gecontroleerde omstandigheden in contact te brengen met vuur en de eerste interventiemiddelen, om ze te bestrijden (o.a., CO2-blustoestel, poederblustoestel, schuimblustoestel, axiale haspel, etc.)

Na de cursus weten de deelnemers wat en wat niet te doen in geval van een beginnende brand en kunnen ze de opgesomde blusmiddelen hanteren.